Co to jest analiza techniczna

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza techniczna

Analizę techniczną definiujemy jako krótkookresową analizę opłacalności inwestycji w akcje, dokonywaną na podstawie wykresów zmian cen akcji, wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych.

Analiza techniczna służy do określania prawdopodobnej zmiany kursów akcji w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu.

Jedno z podstawowych założeń analizy technicznej mówi, że o cenach akcji decyduje popyt i podaż. Z tym oczywistym założeniem nie powinni polemizować nawet zwolennicy analizy fundamentalnej – wszak prawo podaży i popytu jest jednym z podstawowych praw ekonomicznych rządzących rynkiem. Inwestor kierujący się analizą techniczną poprzez umiejętne dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży może osiągnąć ponadprzeciętny dochód, który wynika z różnicy cen akcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy spółka, której akcje kupuje jest dobra i ma dobre perspektywy na przyszłość, chodzi jedynie o wygenerowanie sygnału wskazującego, czy dane akcje należy kupić, czy sprzedać. To ostatnie stwierdzenie odnosi się jednak jedynie do „zaprzysięgłych techników” odrzucających jakiekolwiek fundamentalne przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy i analitycy stosujący (albo przynajmniej dopuszczający) obie metody mimo wszystko zwracają uwagę na to „co kupują”, a nie tylko „kiedy kupują”.

Analiza techniczna zakłada, że zjawiska giełdowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, a rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość. Analitycy techniczni w miejsce danych statystycznych preferują analizę trendu rynku. Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych regułach:

 • zmiany podaży i popytu na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji,
 • zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom,
 • procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się.

Analiza techniczna wykorzystuje dwie grupy narzędzi – wykresy kursów akcji w przeszłości oraz wskaźniki techniczne. Zdaniem analityków technicznych na podstawie wykresów można wskazać pewne graficzne wzorce kształtowania się cen akcji w przeszłości. Są one zwane formacjami technicznymi i mają tendencję do powtarzania się, przez co umożliwiają prognozowanie kierunku zmian kursów akcji w przyszłości. Wskaźniki techniczne z kolei charakteryzują bieżący stan rynku akcji – na podstawie jego diagnozy powstaje prognoza na przyszłość.

Trendy

 • trend długoterminowy – według teorii Dowa jest to ruch cen odbywający się wzdłuż linii prostej trwający przez okres co najmniej 1 roku, w praktyce za trend długoterminowy uznaje się trend trwający powyżej 3 miesięcy,
 • trend średnioterminowy trwający od 3 tygodni do 3 miesięcy,
 • trend krótkookresowy – trendy tego typu są składowymi ruchów cen stopnia wyższego i stanowią ich uzupełnienie, trwają z reguły do 2-3 tygodni.

Minimalna liczba punktów dla wyznaczenia linii trendu to 2, ale dla potwierdzenia wiarygodności linii konieczny jest trzeci punkt. Tytułem uzupełnienia należy stwierdzić, że w zależności od kierunku wyróżnia się trendy: spadkowe, wzrostowe i boczne (horyzontalne). Analiza techniczna najlepiej się sprawdza w przypadku dwóch pierwszych typów trendu, zaś jedna z podstawowych reguł inwestowania zaleca grę zgodną z obowiązującym trendem. Dość często na wykresach akcji i indeksów pojawiają się kanały trendowe, które pozwalają na dość skuteczną „grę” na trendach wtórnych.

Linie wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są najbardziej skutecznymi narzędziami wykorzystywanymi przy określaniu momentu wejścia i wyjścia z rynku. W klasycznej analizie poziomem wsparcia określa się poziom dna poprzedniej zniżki, a poziomem oporu – poziom poprzedniego szczytu. Są jednak także inne techniki wykorzystywane do wyznaczania poziomów wsparcia i oporu, m.in. techniki japońskie (analiza wykresów świecowych), nadające pierwszoplanowe znaczenie oknom (lukom), a także środkom korpusów świec (okno hossy i środek korpusu białej świecy stanowią wsparcie, zaś luka bessy i środek korpusu czarnej świecy stanowią opór).

Podstawowe formacje zapowiadające odwrócenie trendu

 • formacje głowy i ramion
 • odwrócona formacja
 • formacja podwójnego szczytu
 • formacja podwójnego dna
 • formacja „spodka”
 • formacja „V”

Ponadto występują trzy formacje uzupełniające, które także są symptomem wygasania trendów wzrostowych: formacja rozszerzającego się trójkąta, formacja diamentu i formacja klina zwyżkującego.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Formacje zapowiadające kontynuację trendu

 • trójkąty: trójkąt zwyżkujący, trójkąt symetryczny, trójkąt zniżkujący
 • flagi i chorągiewki
 • kliny
 • formacja prostokąta
 • formacja głowy i ramion, jako kontynuacja trendu wyższego rzędu

Wskaźniki stosowane w analizie technicznej

 • Oscylatory – są one wyjątkowo skuteczne w sytuacjach kiedy na rynku brak jest wyraźnej tendencji. W trakcie gry z trendem mogą natomiast dostarczać istotnych informacji o poziomie wykupienia/wyprzedania rynku, ponadto oscylatory ostrzegają o tym, że dany trend traci swój impet, zanim jest to widoczne na wykresie cenowym. Natomiast dywergencje, czyli różnice w zachowaniu ceny i oscylatora są wręcz ostrzeżeniem przed zakończeniem danego trendu wzrostowego lub spadkowego. Najbardziej popularne i znane oscylatory to:
 • wskaźnik siły względnej (RSI)
 • wskaźnik zmian (ROC)
 • wskaźnik MACD
 • Wskaźniki rynku akcji:
 • linia A/D (wskaźnik szerokości rynku)
 • średnie kroczące (bardzo popularną jest także średnia wykładnicza – tzw. EMA (ang. exponential moving average) ).

Wykresy świecowe

Przedstawiają graficznie sytuację podaży i popytu pokazując, kto zwycięża w walce „byka” z „niedźwiedziem”.

Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach 90. Obecnie wskazania świec to dla wielu profesjonalnych inwestorów podstawowy warsztat analityczny, który dosyć dobrze przyjął się także w Polsce.

Do zbudowania świecy japońskiej potrzebne są cztery elementy:

 • cena otwarcia z badanego okresu,
 • cena zamknięcia z badanego okresu,
 • najniższa cena z badanego okresu,
 • najwyższa cena z badanego okresu.

Świece japońskie, dzięki temu, że analizują przyczynę, a nie skutek, oferują możliwość szybkiej obserwacji psychologii krótkoterminowych działań na rynku. Nie należy absolutnie ignorować faktu, że emocje inwestorów – strach, chciwość i nadzieja – w bezpośredni sposób wpływają na kursy papierów wartościowych. Statystyka nie jest w stanie dokonać pomiaru psychologii rynku; do analizy zmian czynników psychologicznych musi zostać użyta pewna forma analizy technicznej. To właśnie świece japońskie odczytują zmiany w sposobie postrzegania wartości przez inwestorów. Znajduje to następnie odzwierciedlenie w ruchu kursów papierów wartościowych. Świece, będąc czymś więcej niż tylko metodą rozpoznawania formacji, pokazują współzależności pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Wykresy konstruowane za pomocą świec japońskich umożliwiają bezpośredni wgląd w rynki finansowe, co nie jest łatwe przy wykorzystaniu innych metod sporządzania wykresów. Działają one dobrze zarówno w przypadku papierów wartościowych, jak i towarów. Pokrewne techniki analizy technicznej, takie jak filtrowanie świec czy wykresy świecowe z uwzględnieniem obrotu, wzbogacą analizę o nowe możliwości.

Formacja świecowa może zawierać jedną świecę lub kilka, rzadko jednak więcej niż pięć lub sześć. Większość formacji świecowych posiada swoje przeciwstawne odpowiedniki. Oznacza to, że każda formacja zapowiadająca wzrost posiada swoją odpowiedniczkę zapowiadającą spadek. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest ich relatywne umiejscowienie w krótkoterminowym trendzie rynku. Nazwy formacji zapowiadających spadek i wzrost mogą, choć nie jest to regułą, być takie same. Część formacji ma identyczną konstrukcję, lecz posiada różne nazwy. Każdy rysunek, przedstawiający daną formację, będą poprzedzały trzy niewielkie pionowe kreski. Mają one na celu jedynie przedstawienie aktualnego trendu na rynku i nie powinny być w żaden sposób wiązane z omawianą formacją.

Co to jest analiza techniczna?

Istnieją dwie metody analizy instrumentów finansowych. Analiza techniczna jest jedną z nich. Skupia się ona głównie na wykresach i ruchach cen.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z tej lekcji nauczysz się:

 • Co kryje się pod pojęciem analizy technicznej
 • Jak analizować rynek, skupiając się głównie na wykresach
 • Dlaczego na rynkach finansowych historia lubi się powtarzać

Istnieją dwa sposoby analizy, które wykorzystywane są przez inwestorów na całym świecie. Mowa o analizie fundamentalnej oraz technicznej. Jest to bardzo podobne do sytuacji, gdy chcesz zakupić samochód. Możesz analizować jego cenę, ale z drugiej strony zwracasz także uwagę na silnik, podwozie i wiele innych czynników.

Podczas, gdy analiza fundamentalna skupia się na analizie wiadomości ekonomicznych, dotyczących danej spółki, surowca lub waluty, analiza techniczna korzysta tylko z informacji dostępnych na wykresie ceny, aby przewidywać dalsze ruchy na rynku.

Analiza techniczna opiera się na trzech następujących filarach:

 1. Rynek dyskontuje wszystko
 2. Ceny poruszają się w trendzie
 3. Historia się powtarza

Rynek dyskontuje wszystko

Analiza techniczna skupia się wyłącznie na ruchach ceny, ignorując czynniki fundamentalne. Technicy wierzą, że wszystkie informacje są już uwzględnione w aktualnej wycenie danego instrumentu. Z tego względu, wszystko, czego będziesz potrzebować do przeprowadzenia poprawnej analizy, znajdziesz na wykresie w swojej platformie inwestycyjnej.

Oczywiście, niespodziewane wydarzenie, takie jak katastrofa naturalna lub napięcia geopolityczne, mogą mieć wpływ na dany rynek. Analiza techniczna nie skupia się jednak na przyczynach, ale na skutkach. Bazuje ona na wykresie cenowym oraz pojawiających się na nim formacjach.

Ceny podlegają trendom

Analiza techniczna zakłada, że cena porusza się zgodnie z trendem. Oznacza to, że w momencie, kiedy trend został już ustalony, istnieje znacznie większa szansa na ruch zgodny z jego kierunkiem niż przeciwny. Wskazówka – na tym założeniu bazuje nie tylko analiza techniczna, ale też większość strategii inwestycyjnych.

Historia lubi się powtarzać

Kluczowym aspektem analizy technicznej jest popularne stwierdzenie, iż historia lubi się powtarzać. Wyobraź sobie, że para EURUSD rośnie przed każdym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Inwestor bazujący na analizie technicznej kupiłby parę przed następną decyzją w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, gdyż spodziewałby się jej ponownego wzrostu. W ten sposób analitycy techniczni wykorzystują przeszłość, by przewidzieć, w którą stronę ruszy się cena w przyszłości.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Jedną z metod przewidywania przyszłości jest analiza poprzednich ruchów cenowych, które przybierają kształt pewnych formacji. Ich analiza pomaga analitykom technicznym określić szansę na wystąpienia konkretnego ruchu. Podejście to opiera się na założeniu, iż trading jest ściśle związany z rachunkiem prawdopodobieństwa. Analiza formacji cenowych ma doprowadzić do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu, a co za tym idzie, także twojego zysku. Choć nie są one bezbłędne i mogą prowadzić do pojawienia się straty, stanowią jeden z kluczowych elementów analizy technicznej.

Przewidywanie przyszłości

W praktyce analiza techniczna stanowi próbę przewidzenia przyszłych ruchów cenowych na podstawie zachowania ceny w przeszłości. Przykładowo, jeśli w ostatnim czasie doszło do wzrostu ceny indeksu DAX i porusza się on w trendzie wzrostowym, to prawdopodobnym jest wystąpienie podobnego ruchu w niedalekiej przyszłości. Istnieje wiele różnych metod na analizę wykresu, jednak podobnie jak w przypadku prognozy pogody, żadna z nich nie daje 100 % pewności, że pojawi się ruch zgodny z Twoimi przewidywaniami. Musisz więc pamiętać, że analiza techniczna może pomóc przewidzieć dalsze ruchy cenowe, ale należy zachować przy tym ostrożność.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Analiza techniczna

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna jest jedną z dwóch głównych metod analizy rynków i wyboru strategii inwestycyjnych; druga to analiza fundamentalna.

Przedmiotem analizy technicznej są wcześniejsze wyniki rynkowe, pozyskiwane z wykresów aktywności ruchów cenowych, wolumenu, średnich kroczących i statystyk różnych wyników. Z kolei analiza fundamentalna dotyczy sprawozdań finansowych spółki i ma na celu określenie wartości firmy.

Analizę techniczną możemy sobie wyobrazić jako ogromny wykres przedstawiający dane rynkowe na przestrzeni lat, natomiast analizę fundamentalną — jako szczegółowy widok indywidualnych firm.

Gdzie słyszałeś o analizie technicznej?

Analiza techniczna rynków finansowych autorstwa Johna J Murphy’ego to jedna z najbardziej znanych książek inwestycyjnych na rynku. Być może słyszałeś też o czartystach (wykresowcach); to kolejne pojęcie używane przez zwolenników analizy technicznej. Termin jest związany z faktem szerokiego wykorzystywania wykresów do zilustrowania analizy.

Co powinieneś wiedzieć o analizie technicznej.

Obie szkoły analizy rynkowej rywalizują ze sobą od bardzo dawna.

Czartyści uważają, że przeglądanie opublikowanych danych finansowych firmy jest nieistotne, ponieważ można dowiedzieć się więcej na podstawie wyceny akcji spółki. Natomiast krytycy analizy technicznej twierdzą, że na analizę wyników może mieć wpływ nastawienie analityków, a same wyniki pozostawiają zbyt duże pole do interpretacji.

Popularność analizy technicznej wzrosła całkiem niedawno. Banki inwestycyjne nadal opierają się na analizie fundamentalnej, ale odnoszą się także do analizy technicznej.

Read our guide to trading forex

Tesla price drops
Don’t miss your trading opportunities

Utwórz konto i zacznij handlować na rynkach globalnych

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą . Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj nasze Oświadczenie o ujawnieniu ryzyka .

Ostrzeżenie o ryzyku: transakcje na instrumentach pozagiełdowych, które nie są możliwe do dostarczenia, są ryzykowne i mogą przynieść nie tylko zysk, ale również stratę. Wielkość potencjalnej straty jest ograniczona do wielkości depozytu. Wcześniejsze zyski nie gwarantują przyszłych wyników. Skorzystaj z usług szkoleniowych naszej firmy, aby zrozumieć ryzyko przed rozpoczęciem handlu.

Capital Com (UK) Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 10506220. Autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority (FCA), pod numerem rejestru 793714.

Capital Com SV Investments Limited jest regulowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) na podstawie licencji nr 319/17.

Zamknięta spółka akcyjna „Capital Com Bel” jest regulowana przez Narodowy Bank Republiki Białorusi, zarejestrowana przez komitet wykonawczy miasta Mińska 19.03.2020 z numerem rejestracyjnym spółki 193225654. Adres: 220030, Republika Białorusi, Mińsk, ulica Internatsionalnaya 36/1, biuro 823. Zaświadczenie o wpisie do rejestru spółek forex nr 16 z 16.04.2020.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: