Inteligentny Sposob Rozlozenia Pieniedzy Na Emeryture

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Inteligentny Sposób Rozłożenia Pieniędzy Na Emeryturę

Segmentacja czasowa jest strategią, którą można wykorzystać do inwestowania w okresie emerytalnym. Polega ona na dopasowaniu inwestycji do momentu, w którym trzeba będzie je wycofać w celu zaspokojenia potrzeb emerytalnych. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Załóżmy, że Jan i Wacława mają 60 lat. Planują przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Chcą być pewni, że ich pierwsze dziesięć lat dochodu emerytalnego jest zabezpieczone. Jeśli użyją podejścia opartego na segmentacji czasowej, mogą nabyć lokaty bankowe, obligacje lub inne bezpieczne papiery wartościowe (lub kombinację tych rzeczy) w ilościach, które pozwolą im osiągnąć wiek i będą dostępne w roku, w którym będą ich potrzebować.

Przykładowa segmentacja czasowa w praktyce

Załóżmy, że Jan i Wacława wiedzą, że w wieku 65-70 lat będą musieli wypłacać 50 000 zł rocznie na pokrycie kosztów utrzymania. Znajdują szereg lokat i obligacji generujących od 2% do 4% dochodów, które wygasną w latach, w których będą potrzebować tych środków. Jest to określane jako strategia drabinowa. Działa to w następujący sposób:

 • Lokata nr 1 płacąca 2% – wygasa w wieku 65 lat Jana.
 • Lokata nr 2 płacąc 2,5% – wygasa w wieku 66 lat Jana.
 • Obligacja 1 płacąca 3% – wygasa w wieku 67 lat Jana.
 • Obligacja 2 płacąca 3,5% – wygasa w wieku 68 lat Jana.
 • Obligacja 3 płacąca 3,75% – wygasa w wieku 69 lat Jana.
 • dziesięcioletnią inwestycja o stałym dochodzie rocznym w wysokości 4% – wygasa w wieku 70 lat Jana
 • Obligacja 4 płacąca 4% – wygasa w wieku 71 lat Jana.
 • Obligacja 5 płacąca 4,1% – wygasa w wieku 72 lat Jana
 • Obligacja 6 płacąca 4,15% – wygasa w wieku 73 lat Jana.
 • Obligacja 7 płacąca 4,2% – wygasa w wieku 74 lat Jana

Korzystając z powyższego harmonogramu, w punktach poniżej przedstawiam wymaganą inwestycję potrzebną w wieku 60 lat Jana. W tym odsetki, które by zarobił, aby dostarczyć potrzebne 50 000 zł.

Lokata nr 1 płacąca 2% 45 286,00 zł
Lokata nr 2 płacąc 2,5% 43 114,00 zł
Obligacja 1 płacąca 3% 40 654,00 zł
Obligacja 2 płacąca 3,5% 37 970,00 zł
Obligacja 3 płacąca 3,75% 35 898,00 zł
10 lat stałej rocznej wypłaty w wysokości 4% 34 601,00 zł
Obligacja 4 płacąca 4% 32 479,00 zł
Obligacja 5 płacąca 4,1% 30 871,00 zł
Obligacja 6 płacąca 4,15% 29 471,00 zł
Obligacja 7 płacąca 4,2% 28 107,00 zł
Potrzebne ogółem: 358 451,00 zł

Załóżmy, że Jan i Wacława mają konto emerytalne i inne rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne o łącznej wartości 600 000 zł. Po wykorzystaniu części swoich oszczędności na pokrycie powyższych segmentów czasowych (co odpowiada ich pierwszym dziesięciu latom przejścia na emeryturę), zostaje im 242 549 zł. Ta część ich oszczędności i inwestycji nie będzie potrzebna przez 15 lat.

Jeśli zainwestują wszystko w akcje (najlepiej w formie funduszy indeksów giełdowych) przyjmując stopę zwrotu 8%, wzrośnie ona do 766 234 zł. Nazywamy to rosnącą częścią ich portfela. W latach, w których część wzrostu dobrze sobie radzi sprzedawałyby część akcji i wydłużały segment czasowy. Czyniąc to w sposób ciągły, zawsze mogą liczyć na siedem do dziesięciu lat, mając świadomość, że mają bezpieczne inwestycje, które pozwolą im pokryć ich wydatki. Mają możliwość elastycznego realizowania zysków w dobrych latach i dawania mu czasu na odzyskanie dobrej kondycji w złym roku.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Uwagi dotyczące tych obliczeń

W tych obliczeniach zakładam, że wszystkie odsetki mogłyby zostać ponownie zainwestowane według podanej stopy procentowej, co w rzeczywistości często nie jest możliwe.

Nie uwzględniam również inflacji. W rzeczywistości Jan i Wacława potrzebowaliby więcej niż 50 000 zł w ciągu pięciu lat, by kupić taką samą ilość towarów i usług jaką dziś kupiliby za 50 000 zł. Można zwiększyć potrzebne 50 000 zł rocznie o 3% przez cały okres, aż do momentu, gdy będzie to konieczne. Później zdyskontować je z powrotem o zwrot z inwestycji, która ma być wykorzystana. Będziesz musiał wykonać obliczenia w oparciu o własne potrzeby i założenia dotyczące inflacji.

Jeśli Jan i Wacława doliczą do tego wszystkiego pieniądze z emerytury państwowej, być może wymagany przychód nie będzie musiał wynosić 50 000zł rocznie, tylko mniej. Mogą potrzebować pełnej kwoty pieniędzy wcześniej, a potem mniej, gdy zaczną korzystać z ubezpieczenia społecznego.

Korzyści z segmentacji czasowej

Stosując podejście oparte na podziale czasu nie musisz się martwić o to, co robiła dziś giełda, a nawet co robi w tym roku. Rosnąca część portfela inwestycyjnego nie będzie potrzebna przez piętnaście lat.

Segmentacja czasowa jest zupełnie inna niż tradycyjne podejście polegające na systematycznym wycofywaniu aktywów. Tradycyjne podejście do alokacji środków określa jaki procent środków powinien znajdować się w gotówce, obligacjach i akcjach. Podstawą tego podejścia jest roczna zmienność, z którą jesteś gotów się zmierzyć. Następnie konfiguruje się to, co jest określane jako plan systematycznego wycofywania, aby sprzedać tyle każdej klasy aktywów każdego roku (lub każdego miesiąca) aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie emerytury. Przy podejściu czasowym roczna zmienność nie ma znaczenia dla Twoich celów.

Emerytura: Bez wyliczenia kapitału początkowego nie dostaniesz pieniędzy

Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie wnioskowania o przyznanie emerytury. Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie wnioskowania o przyznanie emerytury. Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie wnioskowania o przyznanie emerytury.

Komu kapitał początkowy
ZUS wyliczy ci kapitał początkowy, jeśli:
* urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.
* przed 1 stycznia 1999 r. opłacałeś za siebie składki na ubezpieczenie społeczne (np. prowadziłeś działalność gospodarczą) lub składki za ciebie płacił pracodawca.

Od 1999 roku każdy ubezpieczony ma w ZUS swoje konto, na którym zapisywane są jego składki. Przedtem nie były one rozliczane indywidualnie, więc sam musisz odtworzyć sumę zgromadzonych wcześniej składek. Na tej podstawie ZUS wyliczy ci twój kapitał początkowy, czyli tę część twojej emerytury, na którą pracowałeś przed 1999 r. Kapitał początkowy ma służyć oszacowaniu, jaka kwota składek powinna być przypisana do twego indywidualnego konta ubezpieczeniowego na koniec 1998 roku, gdyby wówczas konta takie istniały.

Złóż wniosek
Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., (bez względu na to, kiedy zostanie zgłoszony do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie). Wniosek o ustalenie kapitału początkowego powinieneś złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania, a jeśli nie mieszkasz w Polsce – w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w kraju lub do upoważnionej jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania za granicą.

Wniosek o ustalenie kapitału możesz złożyć najpóźniej w momencie składania wniosku o przyznanie emerytury. Ustalenie wartości kapitału początkowego następuje w formie decyzji. Jeżeli się z nią nie zgadzasz się, możesz wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Odwołanie możesz wnieść w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia kapitału początkowego
* wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1),
* kwestionariusz , w którym będą wpisane wszystkie okresy zatrudnienia do 31 grudnia 1998r. (składkowe i nieskładkowe) – druk ZUS Rp-6
* świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia oraz inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych,
* zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenie (dochody), które wystawia pracodawca, albo legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Nowe emerytury. Tyle dostaniesz!

Wracają wcześniejsze emerytury! Od 1 października wiek emerytalny wynosić będzie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rząd podkreśla, że chce dać Polakom wybór, kiedy chcą odejść z pracy. Dla wielu osób wybór będzie o tyle łatwy, że te wcześniejsze emerytury będą bardzo niskie.

Potwierdzają to wyliczenia, jakie specjalnie dla Faktu wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mężczyzna, który w 2020 roku przejdzie na emeryturę, dostanie 68 proc. ostatniej pensji. Wystarczy jednak, że przepracuje trzy lata dłużej i już jego emerytura wzrośnie o 20 proc. Jeszcze mniej dostaną kobiety – w przypadku Polki zarabiającej średnią pensję, emerytura wyniesie tylko połowę wynagrodzenia!

64-letni mężczyzna

Pensja brutto: 2000 zł

Emerytura w wieku: 65 lat – 1598 zł

66 lat – 1737 zł

67 lat – 1887 zł

68 lat – 2051 zł

Pensja brutto: 4000 zł

Emerytura w wieku: 65 lat – 2538 zł

66 lat – 2769 zł

67 lat – 3020 zł

68 lat – 3292 zł

Pensja brutto: 6000 zł

Emerytura w wieku: 65 lat – 3479 zł

66 lat – 3802 zł

67 lat – 4152 zł

68 lat – 4534 zł

59-letnia kobieta

Pensja brutto: 2000 zł

Emerytura w wieku: 60 lat – 1236 zł

61 lat – 1338 zł

62 lat – 1448 zł

63 lata – 1566 zł

Pensja brutto: 4000 zł

Emerytura w wieku: 60 lat – 1934 zł

61 lat – 2102 zł

62 lata – 2284 zł

63 lata – 2479 zł

Pensja brutto: 6000 zł

Emerytura w wieku: 60 lat – 2631 zł

61 lat – 2866 zł

62 lata – 3120 zł

63 lata – 3393 zł

ZUS liczy, że w tym roku, po obniżeniu wieku na emeryturę przejdzie aż 330 tysięcy osób. Potem będą mogli dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń, pod warunkiem, że znajdzie się dla nich praca.

Cała prawda o wcześniejszych emeryturach

Komu będzie się opłacało przejść na emeryturę od razu po obniżeniu wieku emerytalnego? Czy będzie można dorabiać do świadczeń? Co stanie się z częściowymi świadczeniami? Poniżej wyjaśniamy, co obniżenie wieku emerytalnego oznacza dla przyszłych emerytów.

Skąd mamy wiedzieć, czy będzie opłacało nam się przejść na emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego?

Wniosek o emeryturę można złożyć miesiąc przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. ZUS wtedy wyliczy świadczenie, jednak jego wypłata będzie uzależniona od tego, czy rozwiążemy umowę z pracodawcą.

Poza tym, w połowie roku ZUS uruchomi na stronie internetowej kalkulator emerytalny, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić na jaką może liczyć emeryturę. W każdym oddziale ZUS będzie także doradca emerytalny, który podpowie jak wypełnić wniosek i czy przejście na emeryturę będzie dla nas opłacalne.

Czy do takich wcześniejszych emerytur będzie można dorabiać?

Tak. Rząd co prawda rozważał wprowadzenie ograniczenia w dorabianiu. W przeglądzie emerytalnym, przygotowanym przez resort rodziny, znalazła się rekomendacja, by ograniczyć możliwość dorabiania. I proponował, by wprowadzić zasadę, jaka już dziś obowiązuje w przypadku rent – że można bezkarnie zarabiać tylko do 70 proc. średniej pensji. Ostatecznie rząd zdecydował, że rekomendacji tej nie przyjmie. Zatem do emerytury będzie można sobie dorabiać bez ograniczeń.

Ale uwaga! Przechodząc na emeryturę trzeba będzie rozwiązać umowę pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS nie wypłaci emerytury.

Czy będzie trzeba obowiązkowo przechodzić na emerytury po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni)?

Nie. To od nas zależy, kiedy będziemy chcieli zrezygnować z pracy zawodowej.

Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić przed emeryturą?

Po wprowadzeniu reformy w życie zmienią się zasady ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Tak, jak teraz obowiązywać będzie czteroletni zakaz zwolnienia, czyli ochrona będzie się zaczynać, kiedy kobieta ukończy 56 lat, a mężczyzna – 61 lat.

Czy rolnikom skończą się wcześniejsze emerytury?

Tak. Dziś mogą z wcześniejszych emerytur skorzystać 55-letnie kobiety i 60-letni mężczyźni, pod warunkiem, że prowadzili gospodarstwo przez 30 lat, a teraz przekazali je dzieciom. Po 1 października 2020 r. będą mogli przechodzić na emeryturę – jak większość Polaków – w wieku 60 i 65 lat.

Czy emerytury częściowe zostaną zlikwidowane? Czy pobierający je mężczyźni będą dostawać pieniądze?

Po obniżeniu wieku emerytalnego emerytury częściowe, które dziś wypłacane są mężczyznom, zostaną zlikwidowane. Ale uwaga! Osoby, którym dziś to świadczenie jest wypłacane, wciąż będą je dostawać, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Co stanie się z emeryturami pomostowymi?

To świadczenie wypłacane jest osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat. Takie świadczenie przysługuje osobom po ukończeniu 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Wypłacane jest aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponieważ ten zostanie obniżony od 1 października, to oznacza, że osoby na pomostówkach będą mogły przejść na „zwykłą emeryturę”.

Ale uwaga! ZUS nikomu z urzędu nie zmieni emerytury pomostowej w powszechne z automatu – trzeba będzie złożyć wniosek.

Elżbieta Rafalska minister rodziny i pracy: – Przywracamy wiek emerytalny, pozostawiając wybór samym zainteresowanym. Kobiety od 1 października 2020 r. będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Każdy indywidualnie oceni swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy. Dzięki informacji z ZUS dowie się, na jaką emeryturę może liczyć. Wówczas zadecyduje, czy skorzysta z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie czy też będzie kontynuować pracę zawodową.

Rewolucja w śmieciówkach

Rząd ostatecznie chce rozprawić się z umowami śmieciowymi. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie godzinowej pensji minimalnej osobom zatrudnionym na umowach zlecenie. Drugim może być wprowadzenie składek od umów o dzieło!

Na umowach zlecenie w tej chwili pracuje ok. 1,5 miliona Polaków, o dzieło – kolejne pół miliona. Do tej pory często zatrudniani byli za stawki sięgające 4-5 złotych za godzinę. Teraz się to zmienia. Od 1 stycznia stawka dla osób pracujących na umowę zlecenie nie może być niższa niż 13 zł brutto – czyli ok. 11 zł na rękę.

Tego, czy pracodawcy przestrzegają nowego prawa, ma pilnować Państwowa Inspekcja Pracy. W razie naruszeń może nałożyć na pracodawcę nawet 30 tysięcy zł kary!

Skuteczną bronią mogłaby być przymusowa zamiana umów zlecenia na etat, jeśli kontrola PIP wykazałaby, że pracownik powinien mieć umowę o pracę. Ale póki co takich zapisów nie udało się wprowadzić. – Dzisiaj możemy zmieniać umowę cywilnoprawną na umowę o pracę tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca się na to zgodzi – wyjaśnia Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

– Możemy występować do sądu i występujemy, ale postępowanie przed sądami jest długotrwałe, pracochłonne i kosztowne. Często zdarza się, że np. po trzech latach inspektor pracy doprowadzi do przekształcenia umowy, a firmy już dawno nie ma – dodaje.

Rząd chce, by umowy śmieciowe nie były nadużywane. Dlatego jest plan, by od umów o dzieło odprowadzano przynajmniej składki emerytalne (umowy zlecenie do wysokości najniższej pensji już są ozusowane).

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: