Jak i Kiedy Przywrocic Rownowage Portfela Inwestycyjnego

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak i Kiedy Przywrócić Równowagę Portfela Inwestycyjnego?

Zbilansowanie portfela inwestycyjnego funduszami inwestycyjnymi jest łatwym i właściwym sposobem „kupuj nisko i sprzedawaj wysoko”. Co jednak oznacza zbilansowanie portfela? Jak często trzeba dokonywać ponownego równoważenia i jakie są najlepsze strategie i momenty, by to zrobić? W tym artykule uczymy się o korzyściach i strategiach przywracania równowagi portfela.

Co to znaczy „równowaga” portfel?

Kiedy w końcu skończysz budować swój portfel inwestycji, nadal będziesz musiał dokonywać okresowych przeglądów, nawet jeśli jesteś inwestorem typu kup i trzymaj. Zrównoważenie portfela jest czynnością polegającą na przywróceniu aktualnych proporcji inwestycyjnych do ich pierwotnych założeń.

Równoważenie będzie wymagało zakupu i/lub sprzedaży udziałów niektórych lub wszystkich akcji, funduszy inwestycyjnych itd. Wszystko to w celu przywrócenia odpowiednich proporcji. Należy pamiętać, że przywracanie równowagi jest ważnym aspektem utrzymania portfela aktywów inwestycyjnych, dokładnie tak ważnym jak wymiana oleju lub konserwacja samochodu.

Koncepcja przywracania równowagi jest dość prosta, ale czas i częstotliwość tej operacji może stanowić pewną strategię w tym procesie. W rzeczywistości wielu inwestorów sprawia, że równoważenie portfela jest bardziej skomplikowane niż jest to w rzeczywistości. Doradcy finansowi i zarządzający funduszami często spierają się o to jak często inwestor powinien przywracać balans portfela. Czy ma to odbywać się w cyklu miesięcznym, kwartalnym, rocznym czy też w innym?

Przywracanie równowagi i alokacja aktywów

Zanim zaczniesz myśleć o przywróceniu równowagi, być może zechcesz ponownie przyjrzeć się proporcjom. Saldo portfela inwestycyjnego składa się z alokacji aktywów i rodzajów inwestycji stanowiących jego podstawę. Na przykład, inwestor może zacząć od podziału aktywów w proporcji 80% akcji i 20% obligacji. W ramach tej alokacji inwestor może posiadać 5 funduszy inwestycyjnych – np. 4 fundusze akcyjne po 20% alokacji każdy i jeden fundusz obligacji w wysokości 20% całego portfela. Ta proporcja aktywów czy saldo opiera się na tolerancji ryzyka i celu inwestycyjnym (tj. powód inwestycji, ramy czasowe itd).

Dlaczego należy zachować równowagę portfela?

Powód dla którego inwestorzy przywracają równowagę swoich portfeli jest ważny. Często zdarza się, że dane fundusze inwestycyjne radzą sobie lepiej niż inne w danym okresie. Na przykład, założymy w ciągu jednego roku, fundusze akcyjne wypadają bardzo dobrze, ale fundusze obligacyjne słabo.

Jeśli pierwotna alokacja wynosiła 80% akcji i 20% obligacji, to rozkład na koniec roku może wynosić 90% akcji i 10% obligacji. Jesteś teraz poza stanem równowagi i ta nowa, bardziej agresywna alokacja może narazić Cię na niechciane ryzyko. Odwrotnie, jeśli akcje pójdą źle, a obligacje wypadną dobrze, w następnym roku możesz podejmować mniejsze ryzyko i przegapić zyski na rynku akcji.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak należy równoważyć portfel inwestycyjny?

Aby go zrównoważyć wystarczy dokonać odpowiednich transakcji, by przywrócić fundusze z powrotem do ich zamierzonych proporcji. Wracając do naszego przykładowego portfela 5 funduszy – kupujesz i sprzedajesz udziały właściwych funduszy, aby powrócić do pierwotnego poziomu 20% funduszu obligacji.

Oczywiście, będziesz sprzedawać udziały funduszy, które najlepiej spisały się w ciągu roku, aby obniżyć ich wartość do 20% i kupować udziały tych, które wypadły źle. Ostatecznie zawsze sprzedajesz zwycięzców i kupujesz przegranych – to dobra strategia inwestycyjna.

Jak często powinieneś równoważyć swój portfel?

Częstotliwość przywracania równowagi nie musi być duża, ponieważ rzadko zdarzają się duże wahania na rynkach finansowych powodujące, że Twój portfel drastycznie zmieni pierwotne procenty alokacji. Jeśli przydzielimy 20% do jednego konkretnego funduszu, to w ciągu danego roku nie będzie to często przekraczać 3% lub 4% ponad ten poziom przydziału.

Mogą również występować koszty transakcyjne związane z kupnem i sprzedażą funduszy. Tak więc zbyt częste ponowne bilansowanie może zmniejszyć potencjalne pozytywne skutki tego działania. Wystarczająca częstotliwość to raz do roku. Wielu ludzi robi to pod koniec roku wraz z innymi strategiami takimi jak obniżanie kosztów podatkowych, które również warto rozważyć.

Można także wybrać konkretną datę, taką jak rocznica lub urodziny. Ponadto, zanim dokonasz ponownego zrównoważenia upewnij się, że Twoje perspektywy finansowe i cele inwestycyjne nie uległy zmianie w taki sposób, że musisz zmienić model aktywów.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Na czym polega dywersyfikacja portfela?

Inwestowanie posiadanych środków finansowych pozwala na uzyskanie zysków. Przy inwestowaniu środków finansowych bardzo ważne jest decydowanie się na realizowanie bezpiecznych inwestycji. W tym celu niezbędne jest korzystanie z dywersyfikacji portfela inwestycji.

Dywersyfikacja portfela polega na niedecydowaniu się na inwestowanie środków finansowych w jeden rodzaj aktywów.

Gdy inwestuje się w akcje dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na inwestowaniu środków finansowych w aktywa spółek z różnych branż. Przy inwestowaniu środków finansowych w różne aktywa niezbędne jest zdywersyfikowanie polegające na kupowaniu aktywów o różnym poziomie ryzyka.

Pozwala to na ograniczenie ryzyka płynącego z inwestowania w aktywa jedynie o dużym stopniu ryzyka jak też ogranicza niski zyski przy inwestowaniu jedynie w bezpieczne aktywa jak obligacje skarbowe.

Dlaczego dywersyfikacja portfela jest taka ważna?

Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego pozwala na uniknięcie utraty znacznej części portfela inwestycyjnego przy drastycznych zmianach na rynku w okresach dekoniunktury. Różne rodzaje aktywów w odmienny sposób zachowują się przy dekoniunkturze.

Posiadanie w portfelu inwestycyjnym różnych rodzajów aktywów pozwala na minimalizowanie strat przy okresach dekoniunktury w gospodarce. Im w mniejszym stopniu portfel inwestycyjny uzależniony jest od jednej spółki, jednego rodzaju aktywa finansowego tym w mniejszym stopniu narażony jest na duże straty, gdy dany rodzaj aktywu nie będzie zyskiwał, ale tracił wartość.

Dywersyfikacja portfela w długim okresie czasu

Inwestowanie środków finansowych w długim okresie czasu rządzi się nieco innymi zasadami niż inwestowanie w krótkim okresie czasu. Dywersyfikacja przy długoterminowym inwestowaniu musi być znacznie bardziej rozbudowana szczególnie przy inwestowaniu dużych środków finansowych. Długi okres inwestowania to okres od kilku do kilkudziesięciu lat.

Przy takim okresie inwestowania w początkowym okresie realizowania inwestycji dywersyfikacja powinna opierać się na kupowaniu znacznie większej ilości aktywów o większym ryzyku, ale znacznie większym, możliwym do uzyskania zysku.

W długim okresie czasu można liczyć nawet przy okresowych dekoniunkturach na rynkach finansowych na uzyskanie zysków. Im dłuższy jest okres gromadzenia zysków z inwestycji tym znacznie większa ilość aktywów w ramach dywersyfikacji powinna być kupowana w ramach aktywów znacznie bardziej bezpiecznych. Do takich aktywów zaliczyć można między innymi obligacje największych korporacji czy obligacji stabilnych krajów. Takie aktywa są w najmniejszym stopniu narażone na spadki wartości.

Dywersyfikacja w krótkim okresie czasu

W krótkim okresie czasu inwestycje znacznie częściej obejmują pojedynczy rynek jak rynek akcji czy walut. Przy takim inwestowaniu dywersyfikacja polega na nieskupianiu się jedynie na jednym typie aktywu jak jeden rodzaj waluty czy akcje jednej spółki. Liczba aktywów w portfelu inwestycyjnym powinna zawsze zależeć o wielkości inwestowanych sum pieniędzy.

Forbes Polska

Jak inwestować – dywersyfikacja

TotalMoney.pl

Choć podczas inwestowania nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, istnieją metody, które umożliwiają skuteczne jego ograniczanie. Sprawdzone oraz dostosowane do początkujących inwestorów sposoby zostały wymienione w naszej poprzedniej publikacji. W niniejszym artykule skupimy się na dywersyfikacji inwestycji

fot. Shutterstock.com Fot.: Shutterstock.com / Default

Podziel się

Dywersyfikacja portfela to najpopularniejsza oraz określana jako jedna z najefektywniejszych metod ograniczania ryzyka. Cały sens tego narzędzia można zawrzeć w popularnym powiedzeniu: „Nigdy nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. W odniesieniu do portfela inwestycyjnego, stwierdzenie to należy rozumieć jako podział portfela na różne rodzaje inwestycji między innymi pod względem rodzaju rynku (np. surowce, waluty, akcje, obligacje), branży (w przypadku akcji) czy zasięgu geograficznego, które obejmują dane podmioty (np. akcje, fundusze akcji przedsiębiorstw z określonego rejonu). Celem jest zatem wybór inwestycji, które różnią się między sobą określonymi cechami.

Należy pamiętać, że między ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu istnieje wprost proporcjonalna zależność. Im większe ryzyko, tym większa oczekiwana stopa zwrotu.

– Jedną z pierwszych teorii dotyczących dywersyfikacji stworzył laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Harry Markowitz. Według jego koncepcji powinniśmy szukać tak zwanych portfeli efektywnych, tzn. takich które dają najwyższe stopy zwrotu przy określonym ryzyku lub takich, które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem przy danej stopie zwrotu. Występuje tu bardzo duży aspekt indywidualny z uwagi na różne podejścia do ryzyka straty oraz oczekiwania co do ewentualnych profitów – wyjaśnia Adam Anioł z Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

– Zasady dywersyfikacji portfela złożonego wyłącznie z akcji, zasady dywersyfikacji przedstawił inny laureat nagrody Nobla – William Sharpe. Według założeń amerykańskiego ekonomisty, kluczową rolę w redukcji ryzyka odgrywa dobór spółek o różnym współczynniku korelacji stóp zwrotu. Przy czym współczynnik korelacji obrazuje stopień powiązania stóp zwrotu danych aktywów. Zatem efektem zwiększania liczby spółek (ich udziały w portfelu powinny być równe) będzie zmniejszanie się ryzyka całego portfela, gdyż będzie zależało ono w coraz mniejszym stopniu od ryzyka pojedynczych walorów. Tym samym w coraz większym stopniu będzie zależało od ryzyka powiązania par akcji. Należy zwrócić uwagę, że zwiększanie liczby spółek w portfelu jest ograniczone, do momentu kiedy dalszy wzrost liczby papierów nie prowadzi do spadku ryzyka – dodaje Adam Anioł. W takim przypadku mamy do czynienia z przedywersyfikowaniem portfela. Oznacza to, że korzyści ze spadku ryzyka nie są współmierne do ponoszonych kosztów nowych zakupów. Najczęściej uznaje się, że optymalna liczba spółek w portfelu nie powinna przekraczać dwudziestu pozycji – doprecyzowuje ekspert z Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

Szybki rozwój rynków finansowych, stwarza możliwość dywersyfikacji tzw. międzynarodowej. Dostępne instrumenty pozwalają na inwestowanie na rynkach zagranicznych. Implikuje to możliwość doboru spółek cechujących się niską korelacją stóp zwrotu w stosunku do przedsiębiorstw krajowych. Jednakże należy pamiętać, że takim działaniom towarzyszy ryzyko kursowe, które może istotnie wpływać na końcowy wynik inwestycji.

Podejmując się samodzielnych inwestycji, nie powinniśmy zapominać o omówionej powyżej metodzie, której skuteczność jest często niedoceniana przez początkujących adeptów inwestowania. Dywersyfikacja pozwala na maksymalizację zysków przy możliwie jak najmniejszym poziomie ryzyka, a zatem w pełni spełnia swoją rolę. Skutecznie chroni także przed znaczną stratą kapitału, który bez tej wiedzy moglibyśmy zainwestować wyłącznie w jeden instrument finansowy czy też w jedną spółkę. W przypadku podjęcia tak dużego ryzyka, ewentualną stratę z pewnością zapamiętalibyśmy niestety na długo.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: