linie trendu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

W tym kursie:

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodaj linię trendu do wykresu, aby wyświetlić trendy danych wizualnych.

Uwaga: Te kroki dotyczą pakietu Office 2020 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2020?

Dodawanie linii trendu

Wybierz pozycję + w prawym górnym rogu wykresu.

Wybierz pozycję Linia trendu.

Uwaga: Program Excel wyświetla opcję linii trendu tylko wtedy, gdy zaznaczysz wykres zawierający więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych.

W oknie dialogowym Dodawanie linii trendu wybierz odpowiednie opcje serii danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie linii trendu

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu wybierz opcję linii trendu , aby wybrać linię trendu dla wykresu. Formatowanie linii trendu jest statystycznym sposobem pomiaru danych:

Ustaw wartość w polach do przodu i do tyłu , aby zaprojektować dane w przyszłości.

Dodawanie linii średniej ruchomej

Linię trendu możesz sformatować do linii średniej ruchomej.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trenduwybierz pozycję Średnia ruchoma. W razie potrzeby określ punkty.

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średniej ruchomej jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Dodawanie linii trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2020

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Uwaga: W przypadku zaznaczenia wykresu zawierającego więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych program Excel wyświetli okno dialogowe Dodawanie linii trendu . W polu listy kliknij odpowiednią serię danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij wstępnie zdefiniowaną opcję linii trendu, której chcesz użyć.

Uwaga: Powoduje to zastosowanie linii trendu bez włączania określonych opcji.

Kliknij pozycję więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresjikliknij typ linii trendu, której chcesz użyć.

Liniowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów dopasowania dla linii:

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Logarytmiczna linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a LN jest funkcją logarytmu naturalnego.

Wielomianu lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu poniższego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: b i są stałymi.

Potęgowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Wykładnicza linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania:

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Linia trendu wyświetlająca wartość R-kwadrat na wykresie przy użyciu następującego równania:

Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje okna dialogowego Dodawanie linii trendu lub Formatowanie linii trendu .

Uwaga: Wartość R-kwadrat, która może być wyświetlana z linią trendu, nie jest dostosowaną wartością R-kwadrat. W przypadku logarytmicznych, potęgowych i wykładniczych linii trendu program Excel używa przekształconego modelu regresji.

W przypadku wybrania opcji wielomianowy wpisz najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej w polu kolejność .

Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej w polu okres .

Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

Po dodaniu linii trendu do wykresu liniowego, kolumnowego, warstwowego lub słupkowego linia trendu jest obliczana na podstawie założenia, że wartości x są równe 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. W tym założeniu nastąpi, czy wartości x są wartościami liczbowymi, czy tekstowymi. Aby utworzyć linię trendu na wartościach liczbowych x, należy użyć wykresu xy (punktowego).

Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendukliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe .

Możesz również utworzyć średnią ruchomą, która wygładza fluktuacje danych i wyraźnie przedstawia deseń lub trend.

Jeśli zmienisz wykres lub serię danych, aby nie obsługiwała już skojarzonej linii trendu, na przykład zmieniając typ wykresu na wykres 3-w lub zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu nie jest już widoczna na wykresie.

W przypadku danych liniowych bez wykresu możesz użyć Autowypełniania lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW () lub TREND (), aby utworzyć dane dla najlepszego dopasowania liniowego lub wykładniczego.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij kolor linii, styl liniilub kategorię cienia , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby określić liczbę okresów, które mają zostać uwzględnione w prognozie, w obszarze Prognozakliknij liczbę w polu okresy do przodu lub okresy wstecz .

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Zaznacz pole wyboru Ustaw przecięcie = , a następnie w polu Set przechwyceń = wpisz wartość określającą punkt na osi pionowej (wartości), w której linia trendu przecina oś.

Uwaga: Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowej lub wielomianowej linii trendu.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie .

Uwaga: Nie można wyświetlać równań linii trendu dla średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglane w celu poprawienia jej czytelności. Możesz jednak zmienić liczbę cyfr wybranej etykiety linii trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie Liczba w oknie dialogowym formatowanie etykiety linii trendu . (Karta Formatowanie , Grupa bieżące zaznaczenie , przycisk Formatuj zaznaczenie ).

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Na karcie Opcje linii trendu wybierz pozycję Wyświetl wartość R-kwadrat na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Linię trendu można również usunąć bezpośrednio po dodaniu jej do wykresu, klikając pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze Ctrl + Z.

Dodawanie linii trendu

W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu .

Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

Na karcie projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, a następnie kliknij pozycję linia trendu.

Wybierz opcję linii trendu lub kliknij pozycję więcej opcji linii trendu.

Linie trendu

Analizy i prognozy

Linie trendu

Linie trendu można wykorzystać do identyfikacji i potwierdzania trendów. Linia trendu łączy co najmniej 2 punkty cenowe na wykresie i zwykle jest przedłużana w celu określenia nachylonych obszarów wsparcia i oporu. Linie o dodatnim nachyleniu wspierające działanie cen wskazują, że popyt netto rośnie. Dopóki ruchy cenowe formują coraz wyższe szczyty i dołki, mamy tendencję wzrostową. Linie o ujemnym nachyleniu, które działają jako opór wobec działań cenowych wskazują, że podaż netto rośnie. Dopóki ruch ceny formuje coraz niższe szczyty i dołki, mamy tendencję spadkową.

Cena zazwyczaj kilka razy testuje nachyloną linię trendu, aż do jej przełamania, kiedy możemy mieć do czynienia z odwróceniem trendu. Im więcej punktów można połączyć, tym linia trendu staje się silniejsza. Różne strategie mają różne zasady dotyczące tego, jak daleko od siebie mogą znajdować się połączone punkty cenowe oraz czy łączyć knoty czy korpusy świec, ale wszystkie linie trendu prędzej w końcu zostają przełamane. TradingView udostępnia ogromną bazę inteligentnych narzędzi rysowania, które pozwalają analizować zmiany cen instrumentów finansowych. Użytkownicy mogą w prosty sposób rysować linie trendu na wykresach jak i na oscylatorach.

Linie trendu. Poznaj 3 strategie od Tradeciety

Linie trendu mogą stanowić świetne narzędzie w rękach tradera, o ile ten prawidłowo je wykorzystuje. W tym poście podzielę się z Tobą trzema potężnymi strategiami dla linii trendu.

Jednak najpierw, pamiętaj o dwóch najważniejszych koncepcjach dotyczących rysowania i używania linii trendu:

1. Potwierdzona linia trendu ma 3 punkty styku

Zawsze możesz połączyć dowolne dwa losowe punkty na swoich wykresach, ale tylko jeśli uzyskasz trzeci, masz do czynienia ze sprawdzoną i aktywną linią trendu.

2. Nigdy nie przecinaj korpusów świec

Przecinanie knotów świec podczas rysowania linii trendu jest w porządku, ale nigdy nie przecinaj korpusów!

#1 Wybicie i retest

Strategia na wybicie i retest jest dość powszechnie stosowana przez wielu różnych traderów.

Chodzi o to, że po zidentyfikowaniu aktywnej linii trendu czekasz, aż cena ją przełamie. Czasami cena po prostu ucieka i nie ogląda się za siebie. Jeśli jednak cena wróci do linii trendu, ponowny test może być często rozgrywany jako setup o wysokim prawdopodobieństwie. Timing dla transakcji można wykonać na niższym interwale lub bezpośrednio w tym samym przedziale czasowym, w którym definowałeś linię trendu.

Linia trendu działa zarówno jako wyzwalacz wejścia, jak i pomaga umieszczać zlecenia zabezpieczające. Stop Loss jest zazwyczaj umieszczany po przeciwnej stronie linii trendu i linia ta działa jako poziom zabezpieczający między ceną wejścia a stop lossem.

Im więcej punktów styku ma linia trendu, tym lepiej nadaje się do strategii wybicia i retestu. W poniższym przykładzie linia trendu ma co najmniej 3-4 prawidłowe punkty styku. Podczas wybicia na rynku panowała duża zmienność, a cena oscylowała wokół linii trendu przez dłuższy czas.

Poziom agresywności tradera decyduje o tym, jak wcześnie nastąpi wejście w pozycje. Agresywny i bardziej skłonny do ryzyka trader może wejść w transakcję, gdy tylko cena dotknie linii trendu. Bardziej konserwatywny trader czekałby, aż cena odsunie się od linii trendu i wykaże oznaki momentum w kierunku transakcji.

Nie ma dobrego ani złego podejścia, a czas wejścia (timing) zależy od preferencji tradera.

#2 Flaga z linii trendu

Podczas gdy scenariusze z wybiciem i retestem można uznać za handel na odwrócenie lub wczesne podążanie za trendem, flagi klasyfikuje się jako regularne lub późne śledzenie trendu.

W tradingu bazującym na flagach, szukasz ustalonego trendu, a następnie czekasz na konsolidację / cofnięcie. Jeśli potrafisz określić cofnięcie z linią trendu, to może pojawić się okazja do rozegrania takiej flagi, gdy cena przekroczy linię trendu i wznowi ruch w jego kierunku.

Na poniższym zrzucie ekranu, cena najpierw poruszała się w trendzie spadkowym, zanim ten trend się zatrzymał i utworzył flagę zdefiniowaną przez linię trendu. Możemy tu uzyskać dodatkowy wgląd w zachowanie uczestników rynku; podczas gdy początkowa tendencja spadkowa była silna, a cena szybko osuwała się w krótkim terminie, to w trakcie tworzenia flagi zainteresowanie zakupami było co najwyżej niewielkie. Porównanie intensywności trendu może pomóc w zrozumieniu prawdopodobieństwa przełamania linii trendu. W tym przykładzie, trend spadkowy był znacznie silniejszy niż bycza formacja, co oznacza większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego.

Możliwe jest również dodanie długoterminowej średniej kroczącej do wykresów przy handlu bazującym na flagach. Średnia (MA) 50-okresowa pomaga zidentyfikować trend długoterminowy, a taki trader szukałby jedynie formacji flag sygnalizujących kontynuację trendu.

Na poniższym zrzucie ekranu, średnia ruchoma wskazuje na trend spadkowy, ponieważ cena kształtowała się poniżej tej średniej. Formacja flagi wskazuje na chwilową pauzę, a przełamanie linii trendu potwierdziło kontynuację tendencji.

Koncepcje zawarte w tym artykule możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC

#3 Odbicie od linii trendu

Odbicia od linii trendu również stanowią podejście, w którym podążamy za trendem. W przeciwieństwie do formacji flagi, linia trendu nie jest wykorzystywana do określania czasu wejścia w transakcję, lecz do identyfikowania scenariuszy, w których działa ona jako wsparcie lub opór.

Na poniższym zrzucie ekranu, cena odbiła od linii trendu trzeci raz z rzędu, potwierdzając jej ważność. Następnie, traderzy szukaliby innych technicznych formacji w okolicach odbicia, by określić timing wejścia w pozycję. W tym przypadku, cena ustanowiła horyzontalny opór w pobliżu odbicia od linii trendu. Poziom horyzontalny pozwala następnie określić czas wejścia w transakcję po wybiciu.

W tej strategii, trader może być wyjątkowo konserwatywny i umieścić stop loss całkowicie pod linią trendu lub zastosować zlecenie zabezpieczające pod poziomem oporu.

Ponownie, nie ma jedynego dobrego lub złego podejścia. Wszystko zależy od tego, jaki apetyt na ryzyko trader jest w stanie zaakceptować. O technikach umiejscawiania stop pisałem już wcześniej.

Odbicia od linii trendu mogą być również stosowane w podejściu wielointerwałowym, a po ustanowieniu linii trendu długoterminowego, tak jak na poniższym zrzucie ekranu, trader może następnie zejść do niższych ram czasowych i tam szukać okazji do wejścia w transakcję, stosując inne koncepcje techniczne.

Poniżej przyjrzymy się sytuacji na niższym interwale dla dwóch scenariuszy odbicia od linii trendu, które oznaczyłem czerwonymi strzałkami.

Po lewej stronie widzimy pierwsze odbicie (pierwsza strzałka). Akcja cenowa była tutaj dość skomplikowana, więc prawdopodobnie nie doszłoby do żadnej transakcji.

Po prawej stronie, cena nakreśliła formację głowy i ramion, a przy pomocy innej krótkoterminowej linii trendu, trader mógł ustalić czas wejścia w pozycję.

Korzystanie z podejścia opartego na wielu ramach czasowych może pomóc niektórym traderom wcześniej wejść w transakcje, a także znaleźć scenariusze o wyższym stosunku zysku do ryzyka. Możesz jednak handlować na odbicie od linii trendu bezpośrednio z wyższych ram czasowych, jeśli pojawi się korzystna formacja świecowa.

Linie trendu mogą być świetnymi narzędziami, które warto posiadać w swojej “skrzynce narzędziowej”. Niektórzy traderzy uważają je za bardziej niezawodne niż zwykłe, horyzontalne poziomy wsparcia / oporu.

Więcej od Tradeciety:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: