Prowizje brokerow Forex i koszty – wyjasnienie oplat

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Prowizje brokerów Forex i koszty – wyjaśnienie opłat

Czym są prowizje od transakcji walutowych na Forex i jak działają? W każdym biznesie, który się prowadzi ponosi się pewne koszty. Koszty wynajmu, marketingu, koszty administracyjne.. W działalności tradingowej prowizje są kosztami transakcyjnymi. Płacimy je brokerowi i w ten sposób broker zarabia pieniądze.

Jak broker zarabia pieniądze?

Wszystkie czynniki wymienione powyżej mają na celu pokazanie potencjału przemysłu Forex zwłaszcza w najbliższej przyszłości. Przyszły wzrost branży jest wykładniczy z punktu widzenia dwóch czynników, które najbardziej sprzyjają temu wzrostowi: ludzkiej natury (chęć zarabiania pieniędzy tak szybko, jak to możliwe i z jak najmniejszym wysiłkiem, bez własnego szefa, podejmowania własnej decyzji) oraz przyszłego rozwoju Internetu. Internet pozwolił brokerom połączyć traderów z płynnym rynkiem międzybankowym. To właśnie robi dom brokerski i jest to źródło przychodów lub przynajmniej ich część. Jak wyjaśniono w innych artykułach, w zależności od sposobu organizacji działalności, broker Forex ma kilka źródeł przychodów:

Spready. Stanowią one różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Ponadto mogą być one różne dla każdej pary walutowej.

Transakcje. Jeśli broker jest organizowany jako market maker, to skutecznie stworzy rynek dla swoich klientów i będzie handlować w kierunku przeciwnym w stosunku do klienta. Prawdopodobieństwo powodzenia wynosi 80% na korzyść brokera.

Prowizje. Za każdą transakcję broker nalicza prowizję. Jednakże, istnieje kilka kwestii, które warto wiedzieć o prowizjach na rynku Forex.

Główne dwa rodzaje kosztów transakcyjnych – Prowizja i Spread

Spread

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Jeśli otworzysz platformę handlową zauważysz, że istnieje różnica w cenie, za którą możesz kupić i sprzedać walor. Ta różnica to spread.

Przykładem może być EUR/PLN 4.3889 – 4.3928. Różnica w tych cenach to spread.

Płacisz spread tylko raz za rundę w obie strony, czyli płacisz go tylko raz za zakończoną transakcję kupna i sprzedaży.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Uwaga: spready mogą się znacznie różnić w zależności od pary walutowej i od tego, kiedy prowadzisz trading. Główne pary, które są przedmiotem intensywnego handlu będą miały najmniejsze spready. Bardziej egzotyczne pary mają znacznie spready większe.

Często można zauważyć, że gdy pojawi się poważny komunikat prasowy lub zawirowania na rynku spready znacznie wzrastają.

Prowizje

Wielu brokerów oferuje możliwość wyboru: nie płacenia prowizji i nieco wyższego spreadu lub możesz płacić prowizję od każdej transakcji i otrzymywać mniejsze spready.

Te odmienne konta będą często miały różne nazwy i różne poziomy usług. Jest to coś co trzeba będzie sprawdzić, aby zobaczyć co odpowiada Twojemu stylowi handlu.

Czym jest prowizja w obrocie na rynku Forex?

Przy otwieraniu pozycji, bez względu na kierunek pierwszą rzeczą, która „znika” z rachunku transakcyjnego jest prowizja pobierana przez brokera za taką operację. Jest ona odejmowana w momencie otwarcia pozycji bez względu na to, jak długo pozycja pozostaje czynna. Ostatecznie brokerzy nie prowadzą działalności charytatywnej, a za świadczone usługi (dające dostęp do międzybankowego rynku płynności) pobierają opłatę. Prowizja ta jest potrącana z kapitału własnego rachunku transakcyjnego, a nie z salda transakcji. Jest to ważna rzecz, ponieważ ma to wpływ psychologiczny na nastawienie umysłu tradera. Zapoznajmy się z procesem generowania dochodów z handlu na rynku Forex. Od chwili otwarcia pozycji, od razu z konta odejmowana jest prowizja za pośrednictwo. Prowizja ta może być różna w zależności od otwartego rachunku i wielkości obrotów. Dlatego też, aby osiągnąć zysk pozycja powinna poruszać się we właściwym kierunku uwzględniając przy tym niewielką kwotę pobieraną za opłacenie prowizji brokera. Jednak to nie wszystko. Spready też wymagają uwzględnienia. Jeśli spread wynosi jeden pips, to aby osiągnąć próg rentowności transakcja musi iść we właściwym kierunku o jeden pips plus prowizja. Tylko to co wykracza poza tą granice reprezentuje zysk. W ten sposób broker Forex znajduje się w idealnej sytuacji: zarabia niezależnie od tego, czy inwestorzy zarabiają czy nie, ponieważ jego opłaty są pobierane przy otwarciu transakcji (przynajmniej prowizja).

Jak zmienia się prowizja?

Prowizja różni się w zależności od wielkości transakcji. Jest to coś, co każdy inwestor powinien wiedzieć, ponieważ wolumen jest ważną częścią ustalania prowizji. Co do zasady – im większy wolumen obrotu, tym niższa naliczana jest prowizja. Innymi słowy jeśli obracasz 0,1 lotem, a Twoja prowizja wynosi 0,5 USD od lota oczekujesz, że prowizja będzie proporcjonalna. Jednak nie zawsze tak jest. Brokerzy stale pracują nad motywowaniem klientów. A czasem nawet to nie wystarczy. Brokerzy, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać możliwości tego biznesu będą dążyć nie tylko do przyciągnięcia nowych inwestorów, ale także do uczynienia tych, których już mają najbardziej aktywnymi. Dlatego też istnieją brokerzy, którzy obniżają prowizje z tytułu wyższego wolumenu obrotu na rachunku handlowym. Ma to sens, ponieważ oznacza, że inwestor jest bardziej aktywny, a broker zarabia więcej na spreadach. Jeśli broker jest animatorem rynku zarobi jeszcze więcej z transakcji przeciwstawnych. Inwestorzy detaliczni z dużym prawdopodobieństwem stracą swój pierwszy depozyt z powodu dużej zmienności rynku Forex.

Brokerzy wiedzą o tym i starają się czerpać z tego jak najwięcej korzyści. Wniosek z tego artykułu jest taki – prowizje są normalne i są częścią strumienia przychodów każdego brokera Forex. Podobnie jak każda inna firma, brokerzy Forex muszą pobierać opłaty za usługi, a temu służą prowizje. Nie ma nic niemoralnego w naliczaniu prowizji i mogą one różnić się w zależności od brokera. Nawet od konta tradingowego. To co ma znaczenie dla tradera, to wiedzieć dokładnie jak interpretować prowizję i zaliczyć ją do stałych kosztów każdej transakcji.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Atrakcyjne i elastyczne
opłaty i prowizje

Prowizje

Akcje

Prowizja od zleceń 0,38% (min. 5 PLN)
Daytrading 0,15% (min. 5 PLN)
Fundusze ETF 0,25% (min. 5 PLN) Promocja!

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Wysokość prowizji na rynku akcji można negocjować gdy obroty na rachunku przekroczą 50.000 PLN.

Derywaty

Kontrakty na indeksy 6,00 PLN dotyczy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET Promocja!
8,50 PLN* od obrotu 10 szt./miesiąc
9,90 PLN za jeden kontrakt
Kontrakty na akcje 3,00 PLN za jeden kontrakt
Kontrakty na waluty 0,20 PLN za jeden kontrakt Promocja!
Daytrading – Kontrakty na indeksy 6,00 PLN Promocja!
Opcje 2,00% wartości premii (min. = 1,50 PLN, max. = 9,90 PLN)

* Prowizja jest przyznawana na wniosek Klienta. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu:
[Obsługa konta] -> [Kontakt]

Akcje i ETFy zagraniczne

USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia od 0,29 %
(min. 29 PLN/ 7 EUR/ 7,50 USD/ 6 GBP*) Promocja
Szwajcaria od 0,29 %
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP*)
Kanada od 0,29 %
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP*)

*Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2020 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 31.12.2020 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych.

Co dostajesz bezpłatnie?

 • Otwarcie rachunku internetowego
 • Prowadzenie rachunku w pakiecie Żółtym
 • Dostęp do notowań online (1 oferta)
 • Pakiet Zielony w miesiącu otwarcia rachunku
 • Przelewy na rachunek bankowy Klienta powyżej 500 PLN
 • Szkolenia oraz szeroki serwis edukacyjny

Specjalne prowizje

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku akcji od zleceń 0,29% (min. 5 PLN)
Prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku kontraktów na indeks 7,00 PLN na indeks
3,00 PLN na akcje
0,20 PLN na waluty
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatnie
Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
(1 oferta) w pakiecie żółtym
bezpłatnie

Otwórz rachunek w trzech prostych krokach

Tabela opłat i prowizji maklerskich
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
Rynek Kasowy

(obowiązuje od 16.04.2020 r.)

Tabela nr 1: Prowizje

Lp. Tytuł prowizji Dyspozycje składane osobiście lub telefonicznie Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub NewConnect, z wyłączeniem obligacji 0,95% (min. 5 PLN) 0,38% (min. 5 PLN)
2. Transakcje odwrotne dotyczące instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1. zawarte w tym samym dniu (tzw. transakcje daytrading) nie dotyczy 0,15% (min. 5 PLN)*
3. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW 0,35% (min. 5 PLN) 0,19% (min. 5 PLN)
4. Realizacja transakcji szczególnych, w tym pakietowych 0,29% wartości zlecenia 0,29% wartości zlecenia
5. Realizacja „Zleceń do dyspozycji maklera” maksymalnie 2,5% wartości zlecenia maksymalnie 2,5% wartości zlecenia
6. Prowizje zawarte w punktach 1- 5 podlegają negocjacji

(*) początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu transakcji, zgodnie z zasadą D+2 – po dwóch dniach roboczych od dnia jej zawarcia

Tabela nr 2: Opłaty

Lp. Tytuł opłaty
1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE bezpłatnie
3. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – rachunek internetowy z pełnym aktywnym dostępem do serwisu internetowego (****) bezpłatnie
3a. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – rachunek tradycyjny i rachunek internetowy bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego (****) 5 PLN miesięcznie*
4. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – rachunek tradycyjny i rachunek internetowy w ramach umowy IKE lub umowy IKZE z pełnym aktywnym dostępem do serwisu internetowego (****) bezpłatnie
4a. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – rachunek tradycyjny i rachunek internetowy w ramach umowy IKE lub umowy IKZE bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego (****) 5 PLN miesięcznie*
5. Wznowienie świadczenia usług przez DM w związku z jego zawieszeniem w trybie §109 ust. 7 Regulaminu DM bezpłatnie, po wniesieniu zaległych opłat
6. Prowadzenie rachunku z ograniczonym dostępem do serwisów informacyjnych Pakiet żółty:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży
(dla osób fizycznych)***
bezpłatnie
7. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień
osoby fizyczne
Pakiet Zielony1:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 10.000 PLN lub 10 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 50 opcji miesięcznie w przeciwnym wypadku 19 PLN***
Pakiet Zielony1+:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 25.000 PLN lub 20 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 75 opcji miesięcznie w przeciwnym wypadku 49 PLN miesięcznie***
Pakiet Zielony5:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 60.000 PLN lub 50 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 100 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 116 PLN miesięcznie***
Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 85.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 169 PLN miesięcznie***
Pakiet Zielony Max: wszystkie oferty kupna/sprzedaży bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 165.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 329 PLN miesięcznie***
osoby prawne
Pakiet Zielony5:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 135.000 PLN lub 60 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 150 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 262 PLN miesięcznie***
Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 150.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 299 PLN miesięcznie***
Pakiet Zielony Max:
wszystkie oferty kupna/sprzedaży
bezpłatnie, gdy obroty przekroczą 190.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 379 PLN miesięcznie***
8. Wykonanie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych przez DM) bezpłatnie
9. Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta z tytułu obsługi linii kredytowej na zakup papierów wartościowych prowadzonej przez BOŚ SA bezpłatnie
prowadzony przez BOŚ S.A. od 5.000 PLN – bezpłatnie, do 5.000 PLN – 3 PLN rachunek tradycyjny**** bezpłatnie
rachunek internetowy****
w Polsce od 5.000 PLN – bezpłatnie, do 5.000 PLN – 3 PLN rachunek tradycyjny**** od 500 PLN – bezpłatnie,
do 500 PLN – 1 PLN
rachunek internetow****
za granicą refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM
10. Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w centrali DM do 20.000 PLN włącznie bezpłatnie
awizowane powyżej 20.000 PLN bezpłatnie
nieawizowane powyżej 20.000 PLN 0,15% kwoty wypłaty
10a. Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w Punktach Obsługi Klienta innych niż centrala DM do 30.000 PLN włącznie bezpłatnie
awizowane powyżej 30.000 PLN bezpłatnie
nieawizowane powyżej 30.000 PLN 0,15% kwoty wypłaty
11. Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 0,3% kwoty wypłaty
12. Negocjowane oprocentowanie rachunku pieniężnego 12 PLN miesięcznie*
13. Przeniesienie instrumentów finansowych bez przeniesienia prawa własności (opłata pobierana od każdego rodzaju instrumentu finansowego) w ramach DM bezpłatnie
do innego biura maklerskiego lub banku 0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
13a. Przeniesienie instrumentów finansowychna podstawie umowyzastawu i innych zabezpieczeń Prowizja pobierana z rachunku pieniężnego Klienta lub płacona przez stronę składającą dyspozycję 0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
14. Przeniesienie instrumentów finansowych z IKE lub IKZE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej 0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
15. Wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków, wypowiedzenie umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE 150 PLN
15b. Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych 0,38% wartości wykupywanych certyfikatów, nie mniej niż 30 PLN
16. Przechowywanie papierów wartościowych (opłata kwartalna) dla portfela o wartości do 1.000.000 PLN bezpłatnie
dla portfela o wartości powyżej 1.000.000 PLN (opłaty nie pobiera się od Inwestorów, którzy w danym kwartale zawarli transakcje o wartości nie mniejszej niż 50% wartości portfela) negocjowana, nie mniej niż 150% opłaty pobieranej przez KDPW
17. Potwierdzone zaświadczenie o stanie rachunku pieniężnego i/lub papierów wartościowych wstecz do jednego roku 20 PLN
powyżej jednego roku 50 PLN
powyżej dwóch lat 100 PLN
powyżej trzech lat 200 PLN
18. Przeniesienie własności papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy), także na podstawie instrukcji rozrachunkowych 0,5% wartości rynkowej lub kurs transakcji jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych,
nie mniej niż 100 PLN
19. Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności (nie dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem DM BOŚ SA na nabywanie papierów wartościowych) 0,2% wartości rynkowej instrumentów finansowych, nie mniej niż 200 PLN
20. Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na koncie sponsora emisji 50 PLN
21. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne (opłata pobierana od każdego rodzaju papieru wartościowego) 10 PLN
22. Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów znajdujących się na rachunku Klienta 50 PLN
23. Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA 30 PLN
23a. Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA emitentów zagranicznych dwukrotność opłaty pobranej przez KDPW od DM nie mniej niż 1 000 PLN
24. Wydanie duplikatu informacji podatkowej PIT8C za okres poprzedniego roku kalendarzowego 30 PLN
za wcześniejszy okres 50 PLN
24a. Przekazanie kopii nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem na nośniku danych (CD/DVD) (na żądanie Klienta) 50 PLN
25. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie) 30 PLN
26. Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej bezpłatnie
za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej 30 PLN
za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) 50 PLN za każdy kolejny rok
27. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM 8 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
27a. Inne opłaty naliczone przez KDPW 100% opłaty KDPW
28. Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM odsetki ustawowe
29. Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych
30. Opłaty i warunki zawarte w punktach 1-27 podlegają negocjacji
31. Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami

* Opłata pobierana z dołu, do 10-tego dnia danego miesiąca.

** W przypadku braku logowania do rachunku internetowego z pakietem żółtym przez okres powyżej 30 dni DM ma prawo odłączyć dostęp do notowań przekazywanych w czasie rzeczywistym. Notowania zostaną automatycznie przywrócone przy następnym logowaniu do rachunku.

*** Opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) pobierane są za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy (minimalny okres rozliczeniowy) według następujących zasad:

 1. za najwyższy pakiet wybrany w ciągu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą;
 2. z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za najwyższy pakiet wybrany zgodnie z punktem a);
 3. obroty zwalniające Klienta z opłaty o której mowa w pkt. 7 powinny zostać wygenerowane w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata (zgodnie z punktem a).
 4. w przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) w terminie, o którym mowa w pkt b, DM zastrzega sobie prawo przełączenia Klienta na pakiet Żółty. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pakiet Zielony także za miesiąc, w którym nastąpiło przełączenie Klienta na pakiet Żółty;
 5. w przypadku nieuiszczenia przez Klienta przez okres co najmniej jednego miesiąca, innych należnych DM opłat lub prowizji lub innych zobowiązań należnych wobec DM lub BOŚ, DM ma prawo do podjęcia działań opisanych w punkcie d) do czego Klient upoważnia DM.

W przypadku osób prawnych pobierana jest jedna opłata obliczona zgodnie z punktami a)-c) albowiem dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień przysługuje wyłącznie jednemu użytkownikowi umocowanemu do działania na rachunku w imieniu osoby prawnej.

**** Przez pełny dostęp rozumie się prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do oprogramowania wskazanego przez DM oraz podanie DM aktualnego i prawidłowego adresu e-mail należącego do Klienta.

Prowizje brokerow Forex i koszty – wyjasnienie oplat

Jeśli chcesz skontaktować się z abonentem domeny brokerzy-forex.pl, naciśnij poniższy przycisk aby wysłać wiadomość:

Czym jest AfterMarket.pl? To:

Jeden z największych rejestratorów domen w Polsce. Dla naszych 100000 klientów utrzymujemy ponad 300000 domen. — Zarejestruj swoją domenę »

Najniższe ceny utrzymania domen dla klientów hurtowych. Jeśli posiadasz 3 lub więcej domen, możesz skorzystać z atrakcyjnych zniżek na rejestracje i odnowienia domen — Sprawdź nasze ceny »

Najwyższe bezpieczeństwo domen. Dzięki zaawansowanym metodom autoryzacji, masz pewność że nikt nie dokona zmian na twojej domenie — Dowiedz się więcej o mechanizmach zabezpieczeń »

Największa w Polsce giełda domen internetowych. W naszym serwisie znajdziesz ponad 90000 domen na sprzedaż, a nasi klienci dokonują kupna domeny co 8 minut — Zobacz domeny na sprzedaż »

Najskuteczniejsze przechwytywanie domen. Co miesiąc przechwytujemy 3500 polskich domen z o wiele wyższą skutecznością niż inne serwisy — Zobacz domeny dostępne do przechwycenia »

Wszechstronne API do rejestracji i zarządzania domenami. Dzięki API możesz zautomatyzować wszystkie operacje na domenach, dla siebie lub Twoich klientów — Zobacz dokumentację API »

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: